thetastefood

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการอาหารสายยาง การได้รับสารอาหารและสารน้ำมีผลต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นความจำเป็นสำคัญของการมีชีวิตอยู่ได้ โดยปริมาณและคุณค่าของอาหารมีผลต่อร่างกายและจิตใจ การได้รับอาหารน้อยหรือไม่มีประโยชน์ และมีสุขลักษณะการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการติดโรคต่างๆ รวมทั้งส่งผลให้การเจ็บป่วยเรื้อรังนั้นมีอาการที่แย่ลง

Read More

อาหารสุขภาพ อะโวคาโด ผลไม้ยอดนิยม สำหรับคนรักสุขภาพ ในปัจจุบัน หลายคนหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

Read More