idolsmiledental

จัดฟันบางนา: ใครบ้างไม่ควรฟอกสีฟัน กลุ่มคนวัยทำงานหลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน เนื่องจากคนในวัยทำงานส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมการรับประทานของรับประทานเล่นในระหว่างวัน รวมไปถึงชอบดื่มกาแฟเป็นประจำ ทำให้สีของฟันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารในรูปแบบนี้เอง จึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของปากและฟันได้

Read More

การจัดฟันแบบ In-Ovation R คืออะไร

การจัดฟันแบบ In-Ovation R คืออะไร การจัดฟันมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้แก่ การฟันแบบโลหะทั่วไป ที่สวมใส่เหล็กจัดฟัน การจัดฟันแบบใส ที่มองเห็นเครื่องมือได้ยาก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการรักษา ทั้งยังทำให้คนอื่นมองไม่ออกเลยว่าคุณกำลังเข้ารับการจัดฟันอยู่

Read More