เคยจัดฟันมาแล้ว จัดฟันแบบใสได้หรือไม่?

เคยจัดฟันมาแล้ว จัดฟันแบบใสได้หรือไม่? ปัญหาที่พบได้บ่อยของคนไข้จัดฟัน คือหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ หรือใส่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ฟันที่เคยเรียงตัวสวย กลับมา ซ้อนเก เอียง ล้ม บิด หรือเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม ฟันไม่สวยเหมือนตอนจัดฟันเสร็จ ซึ่งในคนไข้จัดฟันบางรายไม่สามารถที่จะใช้ใส่รีเทนเนอร์แบบพิเศษ (Active Retainer) ได้ ซึ่งมีทางเลือกอีกหนึ่งวิธีคือการจัดฟันรอบสองด้วยจัดฟันแบบใส

การจัดฟันแบบใสคืออะไร

การจัดฟันแบบใส คือการจัดฟันแบบไรเครื่องมือโลหะ เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันที่มีความใสและสามารถถอดออกได้ ออกแบบมาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การจัดฟันแบบใสช่วยให้ฟันเรียงตัวสวย โดยการจัดฟันแบบใสนั้นจะค่อยๆจัดเรียงฟันอย่างเป็นธรรมชาติ และตรงตามแผนการรักษาที่วางไว้อย่างแม่นยำ

จัดฟันแบบใสดียังไง

– สวยงามเนื่องจาก เป็นเครื่องมือใส มองไม่เห็น
– รู้สึกสบายกว่าการติดเครื่องมือโลหะเนื่องจากถอดออดได้เวลาทานข้าวแปรงฟัน
– ไม่มีปัญหาเครื่องมือทิ่มเหงือกแบบเครื่องมือติดแน่น
– ไม่ต้องพบทันตแพทย์บ่อย

ต้องใส่รีเทนเนอร์ (Retainer) หลังการจัดฟันใสหรือไม่

หลังการจัดฟันแบบใสเสร็จแล้ว จำเป็นต้องใส่รีเทนเนอร์ เช่นเดียวกับการจัดฟันแบบอื่นๆ เพราะหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันใสแล้ว ฟันของคนเรามีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวได้ ทันตแพทย์จะให้คุณได้ใส่รีเทนเนอร์ซึ่งจะช่วยรักษาฟันให้อยู่กับที่ตลอดไป