พาราณสีเมืองหลวงทางจิตวิญญาณของอินเดีย

เมืองหลวงทางจิตวิญญาณของอินเดียที่รู้จักกันมาช้านานในฐานะเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กำลังดึงดูดผู้แสวงบุญด้านการทำอาหารในขณะที่มันแปรสภาพเป็นสวรรค์ของมังสวิรัติ พาราณ สีเป็นที่อยู่อาศัยตั้งแต่อย่างน้อย 1800 ปีก่อนคริสตกาล เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชาวฮินดูประมาณ 1.2 พันล้านคนทั่วโลก

ทุกวันขณะที่เสียงระฆังของวัดดังก้องอยู่เหนือศีรษะ สาวกหลายหมื่นคนจะลงบันไดหิน 88 ขั้นของเมือง และจุ่มตัวเองลงใน แม่น้ำคงคาเพื่อชำระบาปของพวกเขา ญาติผู้เสียชีวิตแห่กันไปที่บริเวณฌาปนกิจสองแห่งของพาราณสี ที่ซึ่งกองไฟเผาศพอยู่ตลอดเวลา โดยเชื่อว่าพระอิศวรเองกระซิบมนต์ทารัก (บทสวดแห่งการปลดปล่อย) เข้าไปในหูของทุกคนที่ฝังศพที่นี่ ทำให้พวกเขาได้ รับ โมกษะหรือความรอดทันที พาราณสีอาจเป็นเมืองหลวงทางจิตวิญญาณของอินเดีย แต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักอย่างแท้จริงในการดึงดูดผู้แสวงบุญมาทำอาหาร นักเดินทางด้านอาหารส่วนใหญ่มักจะแห่กันไปที่ศูนย์กลางของผู้มีรสนิยมสูงที่มีชื่อเสียงของประเทศอย่างเดลี โกลกาตา หรือเชนไน ก่อนเดินทางไปยังพาราณสี ถึงกระนั้น เชฟจากทั่วโลกก็เริ่มได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกด้านการทำอาหาร และสร้างรสชาติใหม่ในร้านอาหารของตน